Skötsel & garantier

Målade ytterdörrar
behöver också underhåll. Tvätta av dörren med svagt rengöringsmedel (ej såpa), skölj rent med vatten efteråt eller
använd en svag lackrengörning, efter behov.
Behandla dörren minst en gång per år med flytande bilvax eller möbelvax. 
Mörka färger har tendens att blekas i sol, salt och regn.


Har du fått lackskador skall dessa färgas i omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans,
annars gäller ej garantierna. 
Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov.
För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett entrétak.

 

Vi har följande generella garantier på våra produkter.

Fabriksgaranti
2 års garanti mot fabrikationsfel.

Formgaranti ytterdörrar
12 års formgaranti.

För att garantin skall gälla
All garanti gäller under förutsättning att man handhar produkterna på ett fackmannamässigt sätt,
samt att man följer våra anvisningar när det gäller montering och skötsel.