Produktinfo ytterdörrar

Våra ytterdörrar är uppbyggda av en stomme i trä som är förstärkt med LVL fanerlaminat och aluminium plåt. 

Detta innebär att dörrarna inte blir skeva och behåller sin form. Den miljövänliga isoleringen, elastiska tätningar samt selektivt isolerglas gör att dörren håller kvar värmen inomhus och stänger ut kylan.

                        
 Vi ställer höga säkerhetskrav på våra ytterdörrar. Därför sitter det låshus Connect 2002 i dörrarna. Connect 2002 har 360°tvingande utlåsning samt hakregelkonstruktion som ger ett kopplande starkt förband mellan låshus och slutbleck, dvs, mellan dörr och karm.
Connect 2002 uppfyller de senaste kraven enligt SS-EN 12209 samt SS 3522 utgåva 4 TR 29 klass 3, vilket innebär att de klarar är skyddade mot manipulation samt är försedda med en Lockshield som klarar standardkraven mot borrangrepp.
 

                                         Låshuset har dessutom en inbyggd funktion "Borta säker/hemma bekväm" vilket innebär att när man inte är hemma spärrar man insidan vred från att öppnas och dörren kan endast öppnas med nyckel. 
När man är hemma så kan vredet användas för att låsa om sig.Connect 2002 ingår i vad försäkringsbolagen benämner som Godkänd låsenhet. För att kunna ytnyttja denna funktion behöver man cylinder på insidan och skylt med vred 

            

         I karmen sitter slutbleck för ytterdörrar, dörrariskalskydd etc.

 • Justerområde 5 mm                                          • Steglöst justerbart
 • Optimerar tätningens funktion                            • Justeringen görs med slutblecket på plats
 • Ytskikt i krom

 Justering
För att göra dörren tätare, vrid skruvarna D medurs. Juster-huset E bör vara i samma riktning som slutbleckets   framkant.
Använd inte alltför mycket kraft, se skiss till höger.

Säkerhetsslutbleck i karm           1487-11 Säkerhetsslutbleck        Skiss-slutbleck 

Gångjärnen är säkerhetsgångjärn som kan justeras i både höjd och sidled
Fritt passage mått när dörren är öppen 180 grader               
Ytterdörr, karm 115 mm    dörrbredd 9       dörrbredd 10
                                        802 mm            902 mm

 Fritt passage mått när dörren är öppen 90 grader
 Ytterdörr, karm 115 mm    dörrbredd 9       dörrbredd 10
                                         741 mm            841 mm
            Gangjarn

 


 

Alla dörrar har handikappanpassad tröskel av hårdträ
Det sitter även en metalllist där tröskeln är
som högst, detta för bättre slitagestyrka.
 

 Troskel-2          Tröskel