Motorer/Tillbehör

Portmotorer
Vill du göra det bekvämt för dig så rekommenderar vi att montera en portmotor när du köper en ny takskjutport.
Det innebär att du öppnar och stänger porten med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen.

Till en port med portmotor kan du även välja till kodlås, fotocell och invändig knapp för öppning/stängning.
Se tillbehör.